Rock Against Trafficking Nederland (NL) is een non-profit organisatie, die zich inzet voor de slachtoffers van mensenhandel. Mensenhandel of human trafficking is een moderne vorm van slavernij en is de snelst groeiende criminele markt. Nederland verstaat onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten (o.a. in de seksindustrie). De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Vooral jonge vrouwen en kinderen zijn hiervan het slachtoffer.