Het doel van onze inspanningen is het genereren van bewustzijn om mensen de ernst van de groei van mensenhandel (die niet alleen wereldwijd, maar ook landelijk in ons land toeneemt) te laten begrijpen. Verder het genereren van funding in de vorm van donaties ten bate van organisaties die zich inzetten voor de redding en het herstel van overlevenden van de mensenhandel. Tot dusver werken wij samen met de volgende organisaties:
• Rock Against Trafficking Amerika
• Fier Fryslan
• CKM
We leven in een wereld die verdeeld is en waar de winst van de enorme groei van menselijke ellende via mensenhandel heerst. De mensenhandel heeft de wapenhandel zelfs overtroffen en is nu het nummer twee in export (na drugssmokkel) in een beschamende, maar groeiende markt. Het moet nu echt stoppen!!
Er wordt gelukkig in de media steeds meer aandacht aan besteed, maar de markt blijft groeien en bij de meerderheid van de mensen is de omvang van het probleem absoluut niet bekend.
Door de kracht van muziek en social media kunnen we mensen bekend maken met het probleem, het bewustzijn verhogen en tegelijkertijd geld inzamelen om de strijd aan te gaan. De kwesties zijn complex, evenals de behoeften. Er is behoefte aan educatieve en preventieve maatregelen, een beter begrip van de slachtoffers, een procedure om hen te laten reïntegreren in de samenleving, een noodzaak om de handelaars handelaren en anderen die profiteren van de handel te straffen en een wanhopige behoefte aan gerechtigheid.
Elk leven wat wordt gestolen is er één teveel. We vragen u dringend om ons te helpen hen te helpen!